Kategori Arkiver: Nyheder

Byggeregler for kolonihaver i Holstebro kommune.

Jeg kan konstatere at der er brug for at opfriske gældende regler for byggeri i vores kolonihaveforening, regler som er stadfæstet i lokalplanerne.

Der må max total være 65 m2 bygning udvendig mål, og det er max i haven, alt byggeri efter 2010 hvor den nuværende lokalplan blev fremsat, da man startede forhandlingerne om disse trak man en streg i sandet, og alt byggeri efter denne dag skulle overholde de nye regler.

Indenfor de 65 m2 må man max have 40 m2 bolig, i de øvrige rum må der ikke være afløb, og der skal være særskilt udgang, man må godt have dør fra beboelse ud til redskabsrum men der skal også være dør ud såfremt dette ikke overholdes tæller det som beboelse, og er dermed ulovlig byggeri, der må max være 50 cm udhæng er der mere tæller det under m2 byggeri, alle bygninger må ikke overstige 4 meters højde fra eksisterende terræn.

Der må heller ikke være byggeri i flere etager, heller ikke kælder, hems over 5 m2 tæller som byggeareal.

Der har været sager om overskridelser i andre haveforeninger som Holstebro kommune har afprøvet i retten, en sag ente i landsretten, kommunen vandt med betydelige omkostninger for haveejeren til følge, samt nedrivning af det ulovlige byggeri, derfor overhold nu reglerne.

Det er pålagt bestyrelsen at påse gældende byggeregler bliver overholdt.

John Bruun

Kolonihaveposten og facebook.

Vi har i bestyrelsen besluttet at genoplive kolonihaveposten, vi synes det var en fejl at den blev lukket og nu starter vi den op på ny.

Tovholder bliver Morten Krog fra bestyrelsen, Morten vil fra nu af stå for vores hjemmeside og redigere kolonihaveposten, det er dejlig at han har den gåpåmod der skal til, samtidig skal det være vores ansigt udadtil, vi ønsker ikke at deltage i andre sociale medier, undtaget er den facebook gruppe som Billy står for, der er ikke andre der kan tale på Ellebæks vegne. Dvs. at profilen HF Ellebæk på facebook bliver nedlagt for at koncentrere det hele i en gruppe, HF Ellebæk.

Hvis I har emner I gerne vil have taget op så skriv det til Morten på mail, ligesom vi gerne tager imod indlæg, til det første nummer er sidste aflevering den 15 april.

Hvis I har spørgsmål om planter, beskæring, haveråd, eller bygningsmæssige spørgsmål ja så vil jeg meget gerne svare, eller få de der måtte vide noget om emnet til at svare.

Senere vil vi også forsøge os med reklamer.

John Bruun.

50 års Jubilæum d. 18 maj

Haveforeningen fejrer 50 års jubilæum lørdag d. 18 maj, vi vil fejre det hele dagen.

Foreløbig program vil være flaghejsning morgenbord fra kl. 10.00 indtil kl. 13.00 hvor vi vil lukke Stalden af så der kan dækkes pyntes op til en festlig aften.

Der vil være velkomstdrink kl. 17.30.

Spisning kl. 18 til 19.30, eventuelt underholdning fra 19.30 til 20.00.

Sejbjerg band vil spille op til dans.

Vi forventer at prisen for spisning og drikkevarer under spisningen vil være 100 kr.

Connie Pedersen og Laila Bruun undersøger lige pt. Mad og det endelige program som vil ligge endelig klar lige efter påske hvor der også vil blive meldt ud omkring tilmelding. Max antal bliver 80.

John Bruun.

Arbejdsdag

Vi havde årets første arbejds-lørdag, det blev en fantastisk dag der var mødt ca. 30 op, dagen startede kl. 09.00 med rundstykker, derefter startede man op på rigtig mange opgaver.

Se billeder fra den første arbejdsdag her

Ting som blev udført på arbejdsdagen:
Haveskilte sat op.
Nyt tag på overdækket terrasse samt rensning af tagrender.
Opsætning af postkasser.
Nye brædder og maling på maskin-skuret.
Beskæring af træer.
Fjernelse af hegn til vejen pga råd.
Maling af vinduer.
Rensning af fliser.
Udgravning og klargøring til ny overdækket terrasse og rygeskur.
Nedgravning af nye faskiner.

Ja jeg kunne blive ved, vi afsluttede med grill-pølser og en øl/vand.

Det var en dag hvor det var fantastisk at være formand, og tænk vi satser på at gentage det hele med mange nye opgaver lørdag d. 27 april.

En ydmyg og glad formand.

John Bruun.

Ny hjemmeside

Efter enighed i bestyrelsen og bred opbakning blandt medlemmerne i haveforeningen, har vi valgt at få en ny tidsvarende hjemmeside.

Derfor er vi glad for at kunne præsentere denne nye side. Vi håber, at I vil tage godt i mod den og kom gerne med ris og ros.

Tiden var simpelthen løbet fra den gamle hjemmeside, men når det er sagt, havde vi rigtig mange besøgende og det håber vi forsat med at der vil komme og gerne flere til.

På vegne af Ellebæks bestyrelse

Jubilæum

Haveforeningens 50 års jubilæum.

Vi vil meget gerne have så mange som mulig involveret i forarbejdet og afviklingen af Haveforeningens jubilæum.

Derfor inviterer jeg alle der må have ønske eller interesse i at lave et stykke arbejde før og under afviklingen af jubilæet den 18 maj om at melde sig til mig, vi har brug for dine ideer samt en praktisk indsats omkring jubilæet.

Jeg inviterer alle der måtte være interesseret i at melde sig til mig på mail eller via telefon.

På forhånd tak

John Bruun.

Tilmelding Kloak

Godkendelse af kloak.

Jeg er på et møde med kommunens miljøafdeling blevet opmærksom på at der er en hel del haver der ikke har tilmeldt deres kloak tilslutning, det er således at efter kloakeringen af haveforeningen havde man et år til at tilslutte og få godkendt sin afløb.

Tilbagemeldingen til Vest forsyning skal ske af en autoriseret kloakmester og der skal betales tilslutningsafgift som skal ske via kloakmesteren.

Der er pt. Ca. 45 haver der mangler godkendelse, hvis man er i tvivl kan man henvende sig til mig.

John Bruun

Tid for åbning af vand

Når i åbner for vandet igen så husk at hanerne i brønden skal stå lodret for og få vand.

Husk at når i åbner for vandet i stophanen skal denne drejes helt i top til der er modstand det er meget vigtigt, da vandet ellers vil stå og sive ud dette kan komme til at koste flere tusinde kr. om måneden.

Kontroller jævnlig vanduret.

Er man i tvivl så henvend jer til bestyrelsen, hellere en gang for meget end en gang for lidt. 

Vand koster penge