Vurdering af havelod

Der ligger en fast beslutning om, at ingen må sælge sit kolonihavehus, uden at dette er blevet vurderet af Vurderingsudvalget. Dette gælder hvis du har haft din have mere end et år. Denne ordning er lavet for at priser er realistiske og der ikke er udsving på landsdele. Vurderingen gælder kalender året ud.

Vurderingsudvalget består af generalforsamlings valgte personer i haveforeningen.

Du kontakter vurderingsformanden, som tager kontakt til Vurderingsudvalget. Hus og have besigtiges efter fastlagte satser og rammer, hvilket udmønter sig i en vurderingspris. Denne pris er den højeste du må forlange ved salg, der er dog ingen nedre grænse.

Det udvalget kigger på er husets størrelse, alder og stand. Om haven er passet og i hvilken stand den står.

Ejer skal være til stede under vurderingen, hvor vurderingssalæret betales. Har, ejer ikke mulighed for at være til stede, aftales dette med vurderingsformanden.

Vurderingsskemaet modtages i løbet af få dage.
Dette skema skal fremvises/udleveres ved salg. 

Vurderingen gælder 1 år fra datoen den er vurderer.

Prisen for vurderingen andrager pt. kr. 1750,- som betales af sælger.

Vurdering henvendelse

mail: haveforeningen.ellebaek@gmail.com