Information om Haveforening Ellebæk

Haveforeningen Ellebæk er stiftet i 1969 og ligger i Holstebro. Haverne 1 – 66 kaldes i daglig tale Den gamle afdeling. Den ny afdeling med haverne 67-161 kom til i starten af 1970´erne  af 2 omgange og kaldes følgelig Den nyafdeling. I dag består hele haveforeningen af 162 haver alle haver er på ca. 400 m2. 

Haveforeningen har fået El ført til området, men ikke alle kolonister har fået lagt strøm ind til deres hus. Hele området er kloakeret, med brønd ind til hver grund. 

Haveforeningen ligger på en grund, der ejes af Holstebro Kommune, som har lejet arealet ud til H/F Ellebæk. Kolonisternes har derfor lejet et havelod, men ejer selv det hus, der står på grunden.

Desuden har der siden starten af 2020 været mulighed for at få fibernet i alle haverne herude.

Som medlem af Dansk Kolonihaveforbund vurderes husene ved nysalg efter nogle bestemte regler, som betyder, at priserne ikke kan fastsættes af sælger selv.