ORDENSREGLEMENT FOR HAVEFORENINGEN ELLEBÆK

 1. Haverne skal holdes fri for ukrudt, græsplæner skal holdes klippet, senest 15. maj og derefter holdes regelmæssig. Der opstilles 1 container til haveaffald i hele sæsonen.

  Hækkene skal være nyklippet senest 1. august. Man skal sikre at grene ikke generer uden for hækken.

  Hækkene skal holdes rene for ukrudt.  Renholdelse af hækken skal ske 1 meter ud.

  Hæk højde mod vej må max være 1.60 meter, og imellem haverne max 1,80 meter. Højden måles inde i haven.

  Alle hække skal være liguster.

  Såfremt der er uenighed omkring træer imellem haverne, er det bestyrelsen der træffer afgørelsen.

 2. Medlemmerne må ikke have gødning, byggeartikler, grus eller lignende liggende på vej eller parkeringsplads mere end et døgn.
 3. Det er ikke tilladt at fjerne hegn, hæk, skelpæle, skilte o.a. der er opsat af foreningen.
 4. Al jagt i havekolonien er forbudt, høns – husdyrhold ligeledes.
 5. Parkering på alle veje og stier forbudt. Der henvises til fælles P-pladser samt evt. parkering på egen grund. Standsning for af og pålæsning dog tilladt max 15 min. OBS af hensyn til udrykningskøretøjer skal alle køre-stier til enhver tid kunne ryddes omgående.
 6. Såfremt man ønsker at parkere i Haven skal dette ske på armeret plads, der skal forud søges herom samt afleveres tegning som bestyrelsen skal godkende.
 7. Haven må ikke anvendes til opfyldning af affald.
 8. Campingvogne og Camp let må ikke findes på haveforeningens område. Der må ikke parkeres lastbiler eller store varevogne på haveforeningens område.
 9. Trailere må kun parkeres på den af bestyrelsen anviste plads. Trailere uden nummerplader fjernes.
 10. Alle haver skal være påført tydelig nummer.
 11. Alt affald skal sorteres, og afleveres i de korrekte containere, alt husholdningsaffald skal være i gennemsigtige poser og være forsvarlig lukket, såfremt dette ikke sker, kan affaldet sorteres på den pågældendes regning. (video)
 12. Der må ikke bortkastes affald uden for haverne, hverken på engen eller mod mark.
 13. Man må kun have en hund pr. have, hunden skal være forsikret, når hunden er med uden for haven, skal den føres i snor.
 14. Fyrværkeri er ikke tilladt i Haveforeningen (I henhold til loven om fyrværkeri)
 15. Hvert medlem bør udvise respekt og stilfærdig adfærd, dvs. Radio, TV, Motorcykler, Knallerter, Biler og lign. må ikke være til gene for naboer.
 16. Hvis man gentagende gange har besøg af politiet, kan det medføre opsigelse af lejemålet.
  16A.  Hvis en haveejer bruger sit lejemål til at opbevare narko eller div. tyvekoster fra indbrud og tyverier, kan medføre opsigelse af lejemålet