Haveforeningen Ellebæk

Mozartsvej 1a 7500 Holstebro
Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag d. 19 Marts 2022 Kl. 10.00 i ”Stalden” i haveforeningen.

Dagsorden:

Velkomst af formand.

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af 4 stemmetællere og referent.

3.   Bestyrelsens beretning ved formanden.

4.   Fremlæggelse af revideret regnskab.

5.   Indkomne forslag.

6.   Fremlæggelse af budget 2022.

7.   Valg.

  • A.   Valg af kasserer for 2 år.
  • B.   Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  • C.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  • D.   Valg af 1 revisor for 2 år. (Ove Pedersen modtager genvalg)
  • E.   Valg af 2 revisor suppleanter.
  • F.   Valg af ekstern revisor (SKM revisor)
  • G.  Valg af vurderingsudvalg
  • H.  Valg af kredsbestyrelsesmedlem
  • I.    Valg af kredsrepræsentanter

8. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne
John Bruun.

Husk grundet spisning tilmelding senest den 14 marts 2022

Tilmelding sker på mail eller telefon.

Mail. haveforeningen.ellebaek@gmail.com