Haveforeningen Ellebæk

Mozartsvej 1a 7500 Holstebro
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Lørdag d. 2. marts 2019 Kl. 10.00 i ”Stalden”

Dagsorden:

Velkomst af formand.

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af 3 stemmetællere.

3.   Bestyrelsens beretning ved formanden.

4.   Fremlæggelse af revideret regnskab.

5.   Indkommende forslag.

6.   Godkendelse af budget for 2018.

7.   Valg.

A.  Valg af Formand.(John Bruun)

B.  Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.(Lilli Jensen)

B.2. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.               

C.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

D.  Valg af 1 revisor for 2 år.(Preben Christensen)

E.  Valg af 2 revisorsuppleant.

F.   Valg af vurderingsmænd.

G.  Valg af 1 suppleant til vurdering.

H.  Valg af 1 kredsbestyrelsesmedlem.

I.     Valg af 5 Kredsrepræsentanter.

8. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne John Bruun.

Husk grundet spisning tilmelding senest den 29. februar 2019

Afleveres til bestyrelsen eller lægges i postkassen ved kontoret.

El. mail. haveforeningen.ellebaek@gmail.com