Haveforeningen Ellebæk

Mozartsvej 1a 7500 Holstebro
Der indkaldes til ordinært generalforsamling lørdag d. 24 februar 2024 kl. 10.00

I Stalden i haveforeningen.
Dagsorden.
Velkomst ved formanden.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 4 stemmetællere og 1 referent.
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget for 2024.
7. Valg.
a. kasser for 2 år. (Pernille modtager genvalg)
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 2 år.
c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.
d. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
e. Valg af revisor for 2 år ( P. C. modtager genvalg)
f. Valg af 2 revisor suppleanter.
g. Valg af ekstern revisor (SKM revisor)
h. Valg af vurderingsudvalg. (Anders Appel-Have 149)(Jens Marius have-140)
i. Valg af kredsbestyrelsesmedlem.
j. Valg af kredsrepræsentanter.

På bestyrelsens vegne

Husk grundet spisning tilmelding senest d. 20 februar på mail tlf. eller i postkasse

Mail. haveforeningen.ellebaek@gmail.com