ÅBNING AF VANDURER:

Når i åbner for vandet igen så husk at hanerne i brønden skal stå lodret for og få vand.

Husk at når i åbner for vandet i stophanen skal denne drejes helt i top til der er modstand det er meget vigtigt, da vandet ellers vil stå og sive ud dette kan komme til at koste flere tusinde kr. om måneden.

Kontroller jævnlig vanduret.

Er man i tvivl så henvend jer til bestyrelsen, hellere en gang for meget end en gang for lidt.

AFLÆSNING AF VANDURER:

30 . november el.1. december afh. af vejret vil bestyrelsen aflæse vandure.

Der skal være fri adgang til målerbrønd, denne dag.

Ønsker man ikke vi kommer i haven, kontakt bestyrelsen ang. aflæsning.

NÅR DET ER TID FOR LUKNING AF VAND:

Drej din indgangshane i målerbrønden

I vandret stilling

Sidder ved udluftningshanen

Luk derefter for stophanen.

Nogle steder sidder den i brønden andre steder udenfor brønden

DENNE DREJES HELT I BUND.

Luft systemet ud

Åben alle vandhaner

Læk låget på målerbrønd

LÅGET PÅ MÅLERBRØND SKAL VÆRE TÆT

Fjern jord og sten

Omkring kransen

SÅ UNDGÅR DU VANDSPILD

Er du i tvivl kontakt gerne bestyrelsen