Byggeregler for kolonihaver i Holstebro kommune.

Jeg kan konstatere at der er brug for at opfriske gældende regler for byggeri i vores kolonihaveforening, regler som er stadfæstet i lokalplanerne.

Der må max total være 65 m2 bygning udvendig mål, og det er max i haven, alt byggeri efter 2010 hvor den nuværende lokalplan blev fremsat, da man startede forhandlingerne om disse trak man en streg i sandet, og alt byggeri efter denne dag skulle overholde de nye regler.

Indenfor de 65 m2 må man max have 40 m2 bolig, i de øvrige rum må der ikke være afløb, og der skal være særskilt udgang, man må godt have dør fra beboelse ud til redskabsrum men der skal også være dør ud såfremt dette ikke overholdes tæller det som beboelse, og er dermed ulovlig byggeri, der må max være 50 cm udhæng er der mere tæller det under m2 byggeri, alle bygninger må ikke overstige 4 meters højde fra eksisterende terræn.

Der må heller ikke være byggeri i flere etager, heller ikke kælder, hems over 5 m2 tæller som byggeareal.

Der har været sager om overskridelser i andre haveforeninger som Holstebro kommune har afprøvet i retten, en sag ente i landsretten, kommunen vandt med betydelige omkostninger for haveejeren til følge, samt nedrivning af det ulovlige byggeri, derfor overhold nu reglerne.

Det er pålagt bestyrelsen at påse gældende byggeregler bliver overholdt.

John Bruun