Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag d. 10 februar 2022

Stine har været til kredsbestyrelsesmøde og berettede herfra.
Regnskab for 2021 forelagt for bestyrelsen og godkendt.
Budget for 2022 godkendt.
Foreløbig overslag over udgifter omkring renovering af stalden forelagt.
Bestyrelsen vil til generalforsamlingen fremlægge forslag om vejbump. 
Renovering af de store vejskilte snart færdig. 
Bestyrelsen vil undersøge pris omkring udskiftning af inventar i stalden. 
Samt pris omkring gulv i bar lokalet. 
Eventuelt: intet til referat.