Månedlig Arkiver: august 2019

Have nr. 55 til salg

Boet efter Johnny Andersen ved boets advokat har givet Haveforeningen tilladelse til at sætte have nr. 55 i Ellebæk til salg.

Salget vil foregå på følgende måde:

Tilbud skal sendes skriftlig til Haveforeningens formand John Bruun senest d. 11 september kl. 18.00 på Mail: jo.bruun@mail.tele.dk eller pr. post, tilbuddet vil være bindende og tilfalder højeste bud.

Tilbuddene vil blive givet videre til boets advokat.

Inden der kan skrives kontrakt skal den tilbudte pris være betalt til boet, såfremt bestyrelsen kan godkende højestbydende.

Ønskes yderlig oplysning kan henvendelse ske til mig på mobil:40430952.

John Bruun.

Hunde i havekolonien

Jeg er blevet gjort opmærksom på at der skulle være have lejere der har hund, men ikke nogen form for ansvarsforsikring på hunden, når vi finder de pågældende vil de få en meget kort frist til at få dette bragt i orden, såfremt dette ikke sker vil den pågældendes lejemål blive ophævet omgående, dette har vi juridisk ret til, alternativet er afhændelse af hunden.

Vi vil anmode hundeejere i Haveforeningen om inden 2 måneder at aflevere kopi af forsikringspolice på hunden.

Såfremt man ikke følger denne opfordring vil ophævelse af lejemålet blive iværksat.

Jeg er selv mangeårig hundeejer, men ansvaret for sin hund og dens opførsel er ejeren.

Alle hunde skal altid føres i snor, ejeren skal altid vise hensyn, det er også ejerens ansvar når vedholden gøen generer andre.

Dette er stadfæstet i vores kontrakt med Holstebro kommune.

John Bruun.

Formand.

Høstfest / Præmiefest

Haveforeningen afholder høstfest lørdag d. 7 september, her bliver samtidig årets præmietagere i Ellebæk hyldet, og de vil få overrakt deres præmier.

Der startes med spisning kl. 18.00 under spisningen vil præmierne blive overbragt.

Der vil blive buffet med 3 slags kød og samt alt dertil hørende.

Efter spisningen er der musik og underholdning ved John fra Vorupør.

Alt dette for 100 kr. pr. person.

Sidste tilmelding er d. 1. september og betaling er ved tilmelding.

Kom og vær med til endnu en festlig aften i Ellebæk, du må også gerne invitere dine venner med.

John.