Hunde i havekolonien

Jeg er blevet gjort opmærksom på at der skulle være have lejere der har hund, men ikke nogen form for ansvarsforsikring på hunden, når vi finder de pågældende vil de få en meget kort frist til at få dette bragt i orden, såfremt dette ikke sker vil den pågældendes lejemål blive ophævet omgående, dette har vi juridisk ret til, alternativet er afhændelse af hunden.

Vi vil anmode hundeejere i Haveforeningen om inden 2 måneder at aflevere kopi af forsikringspolice på hunden.

Såfremt man ikke følger denne opfordring vil ophævelse af lejemålet blive iværksat.

Jeg er selv mangeårig hundeejer, men ansvaret for sin hund og dens opførsel er ejeren.

Alle hunde skal altid føres i snor, ejeren skal altid vise hensyn, det er også ejerens ansvar når vedholden gøen generer andre.

Dette er stadfæstet i vores kontrakt med Holstebro kommune.

John Bruun.

Formand.