Forfatter Arkiver: simon

Fibernet

Jeg har i dag sammen med Billy haft et møde med det firma som skal grave fiberkablerne ned i vores område, man må forvente at man inden længe går i gang med dette, kort fortalt der vil blive gravet en del i vores haveforening i den kommende tid, når den endelige dato for opstart ligger vil det komme på hjemmeside og facebook og i vores opslagsskabe.

Det er derfor op over hvis man vil være med på vognen og modtage det specielle tilbud som vi har fået, derfor skal man hurtigst mulig melde tilbage direkte til Billy.

Som i kan se vil der ske en masse på området ret hurtig så vil i med på vognen så er det nu det sker.

John Og Billy.

Vigtig meddelelse

På grund af nyt elkabeltilslutning vil der være strømafbrydelse tirsdag d. 3 december fra kl. 09.00 til kl. 13.00.

Afbrydelsen vil være gældende for følgende havenumre.

Nr. 1 til 97 og 106 til 124.

Dette på grund af at der skal større spænding ind i haveforeningen.

De resterende nr. vil blive afbrudt senere, besked vil følge.

Hvis problemer vil vest forsyning være tilstede i området.

John.

Gravearbejde

Meddelelse til alle i Ellebæk

Der vil de kommende 3 uger være en del gravearbejde i vores haveforening, det skyldes at vore elkabler er overbelastede, og derfor skal der nye kabler til sådan at der ikke sker et nedbrud.

Forklaringen er primært at der er kommet mange varmepumper og de kræver en del strøm, så vores net er blevet overbelastet.

Samtidig bliver der gravet fiberkabler ned så man udnytter den samme udgravning, men der vil ikke komme fiber ud til de enkelte have nu, men til nogle hoved stationer i første omgang.

Vest forsyning har i dag beklaget at de ikke havde informeret haveforeningen om deres planer rettidig.

Åbningstider i stalden

Bemærk

Åbningstider i stalden

I vinter

Lørdag d. 16 november 10.00 til 12.00

Lørdag d. 7 december 10.00 til 12.00

Lørdag d. 21 december 10.00 til 12.00

Lørdag d. 4 januar 10.00 til 12.00

Lørdag d. 25 januar 10.00 til 12.00

Lørdag d. 15 februar 10.00 til 12.00

Lørdag d. 7 marts 10.00 til 12.00

Generalforsamling lørdag d. 29 februar kl. 10.00

Sæsonåbning 20 lørdag d. 28 marts.

Rettelse til byggevedtægter

Jeg er blevet opmærksom på at der er en mangel i vore byggevedtægter angående beklædning.

I Holstebro kommune har man altid skullet beklæde kolonihavehuse med træ og intet andet, det har fra start stået klart i vores kontrakt med kommunen at der kun må beklædes med træ, og senest har Holstebro kommune ved vedtagelsen af gældende lokalplan gjort det klart at dette skal overholdes.

Efter forespørgsel til kommunen vil dette ikke blive ændret.

Dette gælder for alle kolonihaver i Holstebro kommune.

John Bruun.

Regler for vurdering sf kolonihavehuse

Der er brug for at skabe klarhed omkring hvornår en kolonihavehus skal vurderes.

Alle huse skal vurderes forud for salg, når man beslutter at sælge sin kolonihavehus i Ellebæk skal man kontakte formand som så giver vurderingsudvalget besked, eller kasserer som så træffer aftale om tidspunkt.

Såfremt huset ikke bliver solgt hurtig gælder vurderingen et år.

Ingen huse må sælges til mere end den maksimale sum som fremgår af vurderingsskemaet, overpris kan forlanges tilbagebetalt.

Når man har fundet en køber skal man kontakte formanden som så aftaler en kort møde med den nye ejer, dette for at få oplysninger til brug for ny kontrakt samt til brug for bestyrelsen som skal godkende ny ejer.

John Bruun.

Formand.

Fremtidig betaling haveleje

Fra 2020 kan man ikke længere betale på bank giro, så derfor husk at få tilmeldt din indbetaling til din bank så det bliver indbetalt automatisk, det vil spare både dig og ikke mindst os for meget besvær.

De som i dag betaler kontant kan selvfølgelig stadig fortsætte med det.

John Bruun.