Fremtidig betaling haveleje

Fra 2020 kan man ikke længere betale på bank giro, så derfor husk at få tilmeldt din indbetaling til din bank så det bliver indbetalt automatisk, det vil spare både dig og ikke mindst os for meget besvær.

De som i dag betaler kontant kan selvfølgelig stadig fortsætte med det.

John Bruun.