Orientering over forhandlinger med Holstebro kommune.

Vi har i over et år forhandlet med Holstebro kommunes byggesagsafdeling omkring diverse kolonihavehuse og hvad der er lovlig, hvordan lovliggør man eksisterende huse hvis de er for store eller/og forkert indrettet.

Det ligger fast at der ikke må findes samlet bygningsmasse på mere end 65 km2, og der må ikke være mere end 40 km2 beboelse, derudover må der være andet på max 25 km2 fordelt på max 15 km2 og 10 km2.

Det gælder for alt der er bygget efter januar 2010 hvor den eksisterende lokalplan blev vedtaget, det gælder også tilbygninger.

Byggeri der er ældre, men er bygget efter daværende regler og derfor var lovlig på byggetidspunktet er stadig lovlig, dog gælder at ved renovering skal man kontakte bestyrelsen inden det sættes i gang.

Husk alle mål skal være udvendig mål.

Ved salg skal alt byggeri uanset alder lovliggøres før det kan vurderes og der kan skrives kontrakt med ny ejer.

De eksisterende byggeregler i Ellebæk er fuldt på højde med disse regler.

Der vil fra kommunen blive sendt brev ud til den enkelte haveejer om opmåling af alle bygninger på grunden, placering, anvendelse og årstal for byggeriet, samt hvilke materialer der er anvendt.

For at kommunen kan følge med startes der fra nr.1 til nr. 35 i Ellebæk og herefter vil man følge op med en afsnit af gangen.

Byggesagsafdelingen ønsker at i ikke foretager jer noget eller henvender jer før i hører fra kommunen.

Hvis den enkelte haveejer ønsker at rette henvendelse til kolonihaveforbundet skal i altid rette henvendelse til formanden som vil lade jeres henvendelse gå videre ad kommandovejen.

Disse krav vil gælde alle kolonihaver i Holstebro kommune.

På bestyrelsens vegne JOHN.