Kategori Arkiver: Nyheder

Gravearbejde

Meddelelse til alle i Ellebæk

Der vil de kommende 3 uger være en del gravearbejde i vores haveforening, det skyldes at vore elkabler er overbelastede, og derfor skal der nye kabler til sådan at der ikke sker et nedbrud.

Forklaringen er primært at der er kommet mange varmepumper og de kræver en del strøm, så vores net er blevet overbelastet.

Samtidig bliver der gravet fiberkabler ned så man udnytter den samme udgravning, men der vil ikke komme fiber ud til de enkelte have nu, men til nogle hoved stationer i første omgang.

Vest forsyning har i dag beklaget at de ikke havde informeret haveforeningen om deres planer rettidig.

Åbningstider i stalden

Bemærk

Åbningstider i stalden

I vinter

Lørdag d. 16 november 10.00 til 12.00

Lørdag d. 7 december 10.00 til 12.00

Lørdag d. 21 december 10.00 til 12.00

Lørdag d. 4 januar 10.00 til 12.00

Lørdag d. 25 januar 10.00 til 12.00

Lørdag d. 15 februar 10.00 til 12.00

Lørdag d. 7 marts 10.00 til 12.00

Generalforsamling lørdag d. 29 februar kl. 10.00

Sæsonåbning 20 lørdag d. 28 marts.

Rettelse til byggevedtægter

Jeg er blevet opmærksom på at der er en mangel i vore byggevedtægter angående beklædning.

I Holstebro kommune har man altid skullet beklæde kolonihavehuse med træ og intet andet, det har fra start stået klart i vores kontrakt med kommunen at der kun må beklædes med træ, og senest har Holstebro kommune ved vedtagelsen af gældende lokalplan gjort det klart at dette skal overholdes.

Efter forespørgsel til kommunen vil dette ikke blive ændret.

Dette gælder for alle kolonihaver i Holstebro kommune.

John Bruun.

Regler for vurdering sf kolonihavehuse

Der er brug for at skabe klarhed omkring hvornår en kolonihavehus skal vurderes.

Alle huse skal vurderes forud for salg, når man beslutter at sælge sin kolonihavehus i Ellebæk skal man kontakte formand som så giver vurderingsudvalget besked, eller kasserer som så træffer aftale om tidspunkt.

Såfremt huset ikke bliver solgt hurtig gælder vurderingen et år.

Ingen huse må sælges til mere end den maksimale sum som fremgår af vurderingsskemaet, overpris kan forlanges tilbagebetalt.

Når man har fundet en køber skal man kontakte formanden som så aftaler en kort møde med den nye ejer, dette for at få oplysninger til brug for ny kontrakt samt til brug for bestyrelsen som skal godkende ny ejer.

John Bruun.

Formand.

Fremtidig betaling haveleje

Fra 2020 kan man ikke længere betale på bank giro, så derfor husk at få tilmeldt din indbetaling til din bank så det bliver indbetalt automatisk, det vil spare både dig og ikke mindst os for meget besvær.

De som i dag betaler kontant kan selvfølgelig stadig fortsætte med det.

John Bruun.

En forrygende arbejdsdag

Vi havde arbejdsdag lørdag d. 14 september, 15 personer var mødt og det blev en stor oplevelse og være med til, der blev fældet en række grantræer som jeg selv plantede i marts 1976, og som nu havde udtjent deres opgave og var i fare for at kunne vælte i en stærkt storm, derfor var det rettidig omhu at de nu måtte lade livet.

Samtidig blev alt grene og top hugget til flis, og kørt i depot, der blev virkelig arbejdet igennem lige fra kl. 09,00 til 18,00 kun afbrudt af en god frokost, hvor er det dejlig og se hvad fællesskab og vilje kan udføre, det lover godt for fremtiden i haveforeningen Ellebæk.

Jeg vil her rette en stor tak og knus til hele holdet for en fremragende indsats.

En stor TAK til hele holdet.

John.