Arbejdsdag

Vi havde årets første arbejds-lørdag, det blev en fantastisk dag der var mødt ca. 30 op, dagen startede kl. 09.00 med rundstykker, derefter startede man op på rigtig mange opgaver.

Se billeder fra den første arbejdsdag her

Ting som blev udført på arbejdsdagen:
Haveskilte sat op.
Nyt tag på overdækket terrasse samt rensning af tagrender.
Opsætning af postkasser.
Nye brædder og maling på maskin-skuret.
Beskæring af træer.
Fjernelse af hegn til vejen pga råd.
Maling af vinduer.
Rensning af fliser.
Udgravning og klargøring til ny overdækket terrasse og rygeskur.
Nedgravning af nye faskiner.

Ja jeg kunne blive ved, vi afsluttede med grill-pølser og en øl/vand.

Det var en dag hvor det var fantastisk at være formand, og tænk vi satser på at gentage det hele med mange nye opgaver lørdag d. 27 april.

En ydmyg og glad formand.

John Bruun.