Rettelse til byggevedtægter

Jeg er blevet opmærksom på at der er en mangel i vore byggevedtægter angående beklædning.

I Holstebro kommune har man altid skullet beklæde kolonihavehuse med træ og intet andet, det har fra start stået klart i vores kontrakt med kommunen at der kun må beklædes med træ, og senest har Holstebro kommune ved vedtagelsen af gældende lokalplan gjort det klart at dette skal overholdes.

Efter forespørgsel til kommunen vil dette ikke blive ændret.

Dette gælder for alle kolonihaver i Holstebro kommune.

John Bruun.

Regler for vurdering sf kolonihavehuse

Der er brug for at skabe klarhed omkring hvornår en kolonihavehus skal vurderes.

Alle huse skal vurderes forud for salg, når man beslutter at sælge sin kolonihavehus i Ellebæk skal man kontakte formand som så giver vurderingsudvalget besked, eller kasserer som så træffer aftale om tidspunkt.

Såfremt huset ikke bliver solgt hurtig gælder vurderingen et år.

Ingen huse må sælges til mere end den maksimale sum som fremgår af vurderingsskemaet, overpris kan forlanges tilbagebetalt.

Når man har fundet en køber skal man kontakte formanden som så aftaler en kort møde med den nye ejer, dette for at få oplysninger til brug for ny kontrakt samt til brug for bestyrelsen som skal godkende ny ejer.

John Bruun.

Formand.

En forrygende arbejdsdag

Vi havde arbejdsdag lørdag d. 14 september, 15 personer var mødt og det blev en stor oplevelse og være med til, der blev fældet en række grantræer som jeg selv plantede i marts 1976, og som nu havde udtjent deres opgave og var i fare for at kunne vælte i en stærkt storm, derfor var det rettidig omhu at de nu måtte lade livet.

Samtidig blev alt grene og top hugget til flis, og kørt i depot, der blev virkelig arbejdet igennem lige fra kl. 09,00 til 18,00 kun afbrudt af en god frokost, hvor er det dejlig og se hvad fællesskab og vilje kan udføre, det lover godt for fremtiden i haveforeningen Ellebæk.

Jeg vil her rette en stor tak og knus til hele holdet for en fremragende indsats.

En stor TAK til hele holdet.

John.

Møde med bestyrelsen

Det er vigtig at vi i en havekoloni som vores kan tale sammen på tværs i hele haveforeningen, jeg har megen glæde af at tale med alle i mange forskellige sammenhæng, såsom nye haveejere, ønsker om ny byggeri, tilbygning, lokalplanerne, jeg bliver også tit spurgt om gode råd om mangt og meget.

Men jeg er også ude for at blive totalt misforstået eller måske bevist fejl citeret, derfor vil jeg meget henstille at klager, ønsker om alvorlige samtaler skal foregå på kontoret hvor der altid skal være 2 fra bestyrelsen til stede, dette så man også kan genkende hvad der måtte blive refereret fra sådan en samtale, dette til bedste for alle.

John Bruun.

Formand.