Auktion over kolonihavehus i haveforeningen Ellebæk.

Haveforeningen sætter kolonihavehuset på have nr. 23 i haveforeningen til salg til
højestbydende.

Der er sat en mindstepris på 220.000 kr.

Auktionen vil foregå på følgende måde, den pris man ønsker at give for huset sendes på mail til formanden for foreningen på mail: jo.bruun@mail.tele.dk

Sidste frist for tilbud vil være lørdag d. 13 november 2021.

Huset vil blive solgt til den højeste afgivne tilbud under forudsætning af godkendelse af foreningens bestyrelse.

Den tilbudte sum skal betales forud før kontrakt underskrives.
Alle henvendelser om nærmere oplysninger skal ske til formand John Bruun på tlf:
40430952.

Fremvisning vil efter aftale være om lørdagen mellem 10.00 og 14.00.
Auktionen er hemmelig og intet vil blive oplyst inden fristens udløb.

På haveforeningen Ellebæks vegne.

John Bruun.
Formand.

Ny dato for generalforsamling.

Vi har lyttet til kolonihaveforbundets juristers anvisninger på hvornår vi må afholde
generalforsamling set i forhold til vores lokaler samt hvor mange vi kan blive.
Og samtidig set på hvornår er stalden ledig.

Derfor vil generalforsamlingen blive afholdt lørdag d. 28 august kl. 10.00 i stalden.

Dagsorden og regnskab vil blive udsendt i starten af august.
John Bruun.

PS: husk at tilmelde jer til arbejdsdagen d. 12 juni TAK.

Auktion over kolonihavehus i haveforeningen Ellebæk.

Haveforeningen sætter kolonihavehuset på have nr. 55 i haveforeningen til salg til
højestbydende.
Der er sat en mindstepris på 30.000 kr.

Auktionen vil foregå på følgende måde, den pris man ønsker at give for huset sendes
på mail til formanden for foreningen på mail: jo.bruun@mail.tele.dk
Sidste frist for tilbud vil være søndag d. 2 maj klokken 23.59.

Huset vil blive solgt til den højeste afgivne tilbud under forudsætning af godkendelse
af foreningens bestyrelse.
Den tilbudte sum skal betales forud for kontrakt underskrives.

Vil man se huset indefra eller have andre oplysninger skal man kontakte formand John Bruun på tlf:
40430952.

Auktionen er hemmelig og intet vil blive oplyst inden fristens udløb.

På haveforeningen Ellebæks vegne.
John Bruun.
Formand.

Juleklar i haveforeningen Ellebæk.

Vi er nu klar til at holde jul i det der har været en helt usædvanlig år.

Da sæsonen rigtig skulle i gang måtte vi lukke ned, vi nåede et par fester, en arbejdslørdag, og tak for det.

Vi har rettet en del op på vore veje ikke mindst sidevejene, vi er ved at få sat nye skilte op rundt i haveforeningen, de sidste vil snart være på plads.

Postvæsenet forlangte styr på postkasserne, derfor besluttede vi at bygge nyt, det er blevet rigtig godt.

Der er blevet lavet meget i foreningen i årets løb, det har også kostet en del, alligevel kan jeg fortælle jer at vi komme ud af året med en rigtig pænt overskud og tak for det.

Vi har opdaget at der stadig findes en del septiktanke skønt de skulle have været sløjfet for ca. 10 år siden, det kan blive lidt dyrt for de haver hvor det ikke er kommet på plads, når vi igen kan mødes skal vi have en snak med Vest forsyning og miljø afdelingen og set på entreprenørens kontrakt.

Vi har et håb om at vi i 2021 vil kunne ses noget mere, men vi vil afvente og ikke indkalde til nogen form for møder inden vi ved om vi må, det vil sige at generalforsamlingen kan blive udskudt til hen på foråret i bedste fald, coronaen tilsidesætter de tidsfrister der er i vore vedtægter.

Bestyrelsen ønsker alle i Ellebæk en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med tak for det gamle år.

John Bruun.

Fyrværkeri.

PAS NU PÅ DET KAN GÅ RIGTIG GALT

Sidste år var der nogle der var særdeles uforsigtige ved affyring af fyrværkeri.

Det medførte at vi i vores vedtægter fik indført forbud mod fyrværkeri i haveforeningen, der blev affyret raketter rettet imod personer, huse og biler, derved udsætter man andre for en fare der under ingen omstændigheder må finde sted, husk i har også ansvaret for jeres gæster.

Vi vil betragte det som en meget alvorlig overtrædelse at fortsætte den opførsel som fandt sted sidste år.

Med håb om en god og fredelig jul og nytår til alle.
I ønskes alle en glædelig og fredelig jul og godt nytår.

På bestyrelsens vegne.
John Bruun.

Arbejdsdag – Lørdag d. 12 september.

Vi starter kl. 9 med kaffe og rundstykker.
Vi skal først og fremmest have flishugget.
Nogle skal male overdækket terrasse.

Hvis der er mange der tilmelder sig har vi et par opgaver mere, og vi håber på mange.

Vi slutter af med spisning og fælles hygge.

På grund af spisning vil vi meget gerne have tilmelding, enten på haveforeningens mail eller min.

På gensyn til en god arbejdsdag.

Bestyrelsen.

Status i Ellebæk 2 august 2020.

Jeg sidder her og funderer over en mærkværdig år, corona der stort set forandrede alt, måske har det været en tiltrængt advarsel til os alle om bedre hygiejne, mere hensyn, og større respekt, det er mit håb at vi alle vil komme godt ud på den anden side. 

I Ellebæk har vi lige haft grisefest, en fest hvor vi også markerede at der nu også er fibernet i haveforeningen, det blev på alle måder en fest som alle tilstedeværende udtrykte stor tilfredshed med, tak for det.
Vi har nogle store opgaver her i efteråret, alle vores veje og parkeringspladser skal have en løft, vi har fået de nye skilte, her skal vi have et arbejdshold i gang med opsætning af nye stopper til disse skilte.
Jeg vil meget gerne have tilbagemelding fra nogle som vil være med til disse opgaver, det behøver ikke at være på lørdage.

Vi vil inden længe indkalde til ekstraordinært generalforsamling hvor vi vil fremlægge forslag til ekstern årsrevision i samarbejde med vore folkevalgte revisorer, og forslag til frivillig kollektiv forsikring. 
Som alle kan se er der opgaver nok, jeg håber at der stadig er mange som ønsker og være med til disse fællesopgaver.
Jeg vil takke alle de som gang på gang bakker op omkring vore aktiviteter, det er jer der gør Ellebæk til en hel særlig og dejlig Haveforening. 

TAK. 
John Bruun.

Opgaver i haveforeningen.

Jeg er blevet spurgt nu hvor vi har måttet udsætte arbejdsdage, om ikke der kunne være opgaver som man som haveejer kunne påtage sig, for det er korrekt at haveforeningens udseende og vedligehold er en opgave for os alle, det er ikke bestyrelsen der skal løse alle opgaver, derfor har vi haft fælles arbejdsdage, hvor vi i fællesskab har kunnet løse mange opgaver.

Hvis man sidder og gerne vil være med, og måske har en ide om hvad man selv gerne vil bidrage med, så kontakt mig.

John.

Affald.

Jeg påtager mig at tømme de affaldsstativer, som jeg selv har taget initiativ til at få sat op på parkeringspladserne nede imod engen, disse er primært for at undgå at der bliver smidt hundeposer, og diverse små affald, men desværre må jeg konstatere at de mere og mere bliver brugt til affald fra diverse huse i nærheden, det kan ganske simpel ikke være rigtig at man ikke gider aflevere sit affald i container gården og dermed forventer at formanden skal rydde op efter jer, hvis ikke dette stopper kan vi blive nødt til at fjerne stativerne igen.

John.

Vigtig besked.

Efter de sidste meldinger fra myndigheds side, må vi nu melde ud at vi ikke forventer nogen aktiviteter på fællesplan i Ellebæk inden efter d. 10 maj.

Det er godt nok træls men vi må og skal passe på hinanden det er langt vigtigere end alt andet, vi må håbe at det bliver muligt med fælles arbejdsdage i efteråret, vi har mange gode ideer, ligeledes ved jeg at der er flere som har gode ideer omkring aktiviteter i Stalden, noget vi i bestyrelsen absolut bakker op om.

Pas på jer selv så vi i fællesskab kan komme godt ud på den anden side.Vi vil komme med nye meldinger efterhånden som der må komme nyt.

En rigtig god forår husk at holde afstand.

John.