Aktivitetsplan i HF. Ellebæk sommer 2022.

Arbejdsdage bliver lørdag d. 30 april og lørdag d. 10 september.
Forårsfest lørdag d. 4 juni.
Sct. Hansfest torsdag d. 23 juni.
Grisefest lørdag d. 20 august.
Høstfest lørdag d 24 september.
Sæsonafslutning lørdag d. 29 oktober.

Forud for de enkelte arrangementer vil der komme nærmere information ud til alle.

Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag d. 10 februar 2022

Stine har været til kredsbestyrelsesmøde og berettede herfra.
Regnskab for 2021 forelagt for bestyrelsen og godkendt.
Budget for 2022 godkendt.
Foreløbig overslag over udgifter omkring renovering af stalden forelagt.
Bestyrelsen vil til generalforsamlingen fremlægge forslag om vejbump. 
Renovering af de store vejskilte snart færdig. 
Bestyrelsen vil undersøge pris omkring udskiftning af inventar i stalden. 
Samt pris omkring gulv i bar lokalet. 
Eventuelt: intet til referat.

Orientering over forhandlinger med Holstebro kommune.

Vi har i over et år forhandlet med Holstebro kommunes byggesagsafdeling omkring diverse kolonihavehuse og hvad der er lovlig, hvordan lovliggør man eksisterende huse hvis de er for store eller/og forkert indrettet.

Det ligger fast at der ikke må findes samlet bygningsmasse på mere end 65 km2, og der må ikke være mere end 40 km2 beboelse, derudover må der være andet på max 25 km2 fordelt på max 15 km2 og 10 km2.

Det gælder for alt der er bygget efter januar 2010 hvor den eksisterende lokalplan blev vedtaget, det gælder også tilbygninger.

Byggeri der er ældre, men er bygget efter daværende regler og derfor var lovlig på byggetidspunktet er stadig lovlig, dog gælder at ved renovering skal man kontakte bestyrelsen inden det sættes i gang.

Husk alle mål skal være udvendig mål.

Ved salg skal alt byggeri uanset alder lovliggøres før det kan vurderes og der kan skrives kontrakt med ny ejer.

De eksisterende byggeregler i Ellebæk er fuldt på højde med disse regler.

Der vil fra kommunen blive sendt brev ud til den enkelte haveejer om opmåling af alle bygninger på grunden, placering, anvendelse og årstal for byggeriet, samt hvilke materialer der er anvendt.

For at kommunen kan følge med startes der fra nr.1 til nr. 35 i Ellebæk og herefter vil man følge op med en afsnit af gangen.

Byggesagsafdelingen ønsker at i ikke foretager jer noget eller henvender jer før i hører fra kommunen.

Hvis den enkelte haveejer ønsker at rette henvendelse til kolonihaveforbundet skal i altid rette henvendelse til formanden som vil lade jeres henvendelse gå videre ad kommandovejen.

Disse krav vil gælde alle kolonihaver i Holstebro kommune.

På bestyrelsens vegne JOHN.

Auktion over kolonihavehus i haveforeningen Ellebæk.

Haveforeningen sætter kolonihavehuset på have nr. 23 i haveforeningen til salg til
højestbydende.

Der er sat en mindstepris på 220.000 kr.

Auktionen vil foregå på følgende måde, den pris man ønsker at give for huset sendes på mail til formanden for foreningen på mail: jo.bruun@mail.tele.dk

Sidste frist for tilbud vil være lørdag d. 13 november 2021.

Huset vil blive solgt til den højeste afgivne tilbud under forudsætning af godkendelse af foreningens bestyrelse.

Den tilbudte sum skal betales forud før kontrakt underskrives.
Alle henvendelser om nærmere oplysninger skal ske til formand John Bruun på tlf:
40430952.

Fremvisning vil efter aftale være om lørdagen mellem 10.00 og 14.00.
Auktionen er hemmelig og intet vil blive oplyst inden fristens udløb.

På haveforeningen Ellebæks vegne.

John Bruun.
Formand.

Ny dato for generalforsamling.

Vi har lyttet til kolonihaveforbundets juristers anvisninger på hvornår vi må afholde
generalforsamling set i forhold til vores lokaler samt hvor mange vi kan blive.
Og samtidig set på hvornår er stalden ledig.

Derfor vil generalforsamlingen blive afholdt lørdag d. 28 august kl. 10.00 i stalden.

Dagsorden og regnskab vil blive udsendt i starten af august.
John Bruun.

PS: husk at tilmelde jer til arbejdsdagen d. 12 juni TAK.

Auktion over kolonihavehus i haveforeningen Ellebæk.

Haveforeningen sætter kolonihavehuset på have nr. 55 i haveforeningen til salg til
højestbydende.
Der er sat en mindstepris på 30.000 kr.

Auktionen vil foregå på følgende måde, den pris man ønsker at give for huset sendes
på mail til formanden for foreningen på mail: jo.bruun@mail.tele.dk
Sidste frist for tilbud vil være søndag d. 2 maj klokken 23.59.

Huset vil blive solgt til den højeste afgivne tilbud under forudsætning af godkendelse
af foreningens bestyrelse.
Den tilbudte sum skal betales forud for kontrakt underskrives.

Vil man se huset indefra eller have andre oplysninger skal man kontakte formand John Bruun på tlf:
40430952.

Auktionen er hemmelig og intet vil blive oplyst inden fristens udløb.

På haveforeningen Ellebæks vegne.
John Bruun.
Formand.

Juleklar i haveforeningen Ellebæk.

Vi er nu klar til at holde jul i det der har været en helt usædvanlig år.

Da sæsonen rigtig skulle i gang måtte vi lukke ned, vi nåede et par fester, en arbejdslørdag, og tak for det.

Vi har rettet en del op på vore veje ikke mindst sidevejene, vi er ved at få sat nye skilte op rundt i haveforeningen, de sidste vil snart være på plads.

Postvæsenet forlangte styr på postkasserne, derfor besluttede vi at bygge nyt, det er blevet rigtig godt.

Der er blevet lavet meget i foreningen i årets løb, det har også kostet en del, alligevel kan jeg fortælle jer at vi komme ud af året med en rigtig pænt overskud og tak for det.

Vi har opdaget at der stadig findes en del septiktanke skønt de skulle have været sløjfet for ca. 10 år siden, det kan blive lidt dyrt for de haver hvor det ikke er kommet på plads, når vi igen kan mødes skal vi have en snak med Vest forsyning og miljø afdelingen og set på entreprenørens kontrakt.

Vi har et håb om at vi i 2021 vil kunne ses noget mere, men vi vil afvente og ikke indkalde til nogen form for møder inden vi ved om vi må, det vil sige at generalforsamlingen kan blive udskudt til hen på foråret i bedste fald, coronaen tilsidesætter de tidsfrister der er i vore vedtægter.

Bestyrelsen ønsker alle i Ellebæk en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med tak for det gamle år.

John Bruun.

Fyrværkeri.

PAS NU PÅ DET KAN GÅ RIGTIG GALT

Sidste år var der nogle der var særdeles uforsigtige ved affyring af fyrværkeri.

Det medførte at vi i vores vedtægter fik indført forbud mod fyrværkeri i haveforeningen, der blev affyret raketter rettet imod personer, huse og biler, derved udsætter man andre for en fare der under ingen omstændigheder må finde sted, husk i har også ansvaret for jeres gæster.

Vi vil betragte det som en meget alvorlig overtrædelse at fortsætte den opførsel som fandt sted sidste år.

Med håb om en god og fredelig jul og nytår til alle.
I ønskes alle en glædelig og fredelig jul og godt nytår.

På bestyrelsens vegne.
John Bruun.

Arbejdsdag – Lørdag d. 12 september.

Vi starter kl. 9 med kaffe og rundstykker.
Vi skal først og fremmest have flishugget.
Nogle skal male overdækket terrasse.

Hvis der er mange der tilmelder sig har vi et par opgaver mere, og vi håber på mange.

Vi slutter af med spisning og fælles hygge.

På grund af spisning vil vi meget gerne have tilmelding, enten på haveforeningens mail eller min.

På gensyn til en god arbejdsdag.

Bestyrelsen.