Fibernet!

Vigtig meddelelse: Der forventes opstart på nedgravning af fibernet kabler mandag d. 27 januar der vil blive startet flere steder i kolonien, og det forventes at tage ca. 14 dage måske lidt mere.
Der vil i denne periode være tider hvor det ikke vil være muligt at kunne køre i bil til haven, måske skal i parkere andre steder, i er velkommen til at spørge Søren Knudsens folk.
Men det er vigtig at i giver plads og følger deres anvisninger.

Der vil blive tilsendt jer mærkater som i skal sætte på jeres hus, hvor i vil have nettet ført ind.

Det forventes at selve opkoblingen vil være afsluttet senest 1 april.

Fremtidig betalingsform for havelejen.

Grundet bankens foreningsservice ophører, skal havelejen fremover betales på følgende måde.

Fremtidig haveleje skal ske ved bankoverførsel til følgende reg. nr. 5348 konto nr. 0271294 og husk altid at oplyse dit have nr. ellers kan vi ikke se hvem der indbetaler.

Er i tvivl så kontakt jeres bankrådgiver, i er også velkommen til at kontakte kasserer Max Thing på tlf: 26857015.

Havelejen er 1650 kr. pr. kvartal.Terminer for indbetaling er følgende datoer.15 februar, 15 maj, 15 august, 15 november.

John Bruun.

Fibernet

Jeg har i dag sammen med Billy haft et møde med det firma som skal grave fiberkablerne ned i vores område, man må forvente at man inden længe går i gang med dette, kort fortalt der vil blive gravet en del i vores haveforening i den kommende tid, når den endelige dato for opstart ligger vil det komme på hjemmeside og facebook og i vores opslagsskabe.

Det er derfor op over hvis man vil være med på vognen og modtage det specielle tilbud som vi har fået, derfor skal man hurtigst mulig melde tilbage direkte til Billy på hans mail som er billy.sq.da@gmail.com.

Som i kan se vil der ske en masse på området ret hurtig så vil i med på vognen så er det nu det sker.

John Og Billy.

Vigtig meddelelse

På grund af nyt elkabeltilslutning vil der være strømafbrydelse tirsdag d. 3 december fra kl. 09.00 til kl. 13.00.

Afbrydelsen vil være gældende for følgende havenumre.

Nr. 1 til 97 og 106 til 124.

Dette på grund af at der skal større spænding ind i haveforeningen.

De resterende nr. vil blive afbrudt senere, besked vil følge.

Hvis problemer vil vest forsyning være tilstede i området.

John.

Gravearbejde

Meddelelse til alle i Ellebæk

Der vil de kommende 3 uger være en del gravearbejde i vores haveforening, det skyldes at vore elkabler er overbelastede, og derfor skal der nye kabler til sådan at der ikke sker et nedbrud.

Forklaringen er primært at der er kommet mange varmepumper og de kræver en del strøm, så vores net er blevet overbelastet.

Samtidig bliver der gravet fiberkabler ned så man udnytter den samme udgravning, men der vil ikke komme fiber ud til de enkelte have nu, men til nogle hoved stationer i første omgang.

Vest forsyning har i dag beklaget at de ikke havde informeret haveforeningen om deres planer rettidig.

Åbningstider i stalden

Bemærk

Åbningstider i stalden

I vinter

Lørdag d. 16 november 10.00 til 12.00

Lørdag d. 7 december 10.00 til 12.00

Lørdag d. 21 december 10.00 til 12.00

Lørdag d. 4 januar 10.00 til 12.00

Lørdag d. 25 januar 10.00 til 12.00

Lørdag d. 15 februar 10.00 til 12.00

Lørdag d. 7 marts 10.00 til 12.00

Generalforsamling lørdag d. 29 februar kl. 10.00

Sæsonåbning 20 lørdag d. 28 marts.