En forrygende arbejdsdag

Vi havde arbejdsdag lørdag d. 14 september, 15 personer var mødt og det blev en stor oplevelse og være med til, der blev fældet en række grantræer som jeg selv plantede i marts 1976, og som nu havde udtjent deres opgave og var i fare for at kunne vælte i en stærkt storm, derfor var det rettidig omhu at de nu måtte lade livet.

Samtidig blev alt grene og top hugget til flis, og kørt i depot, der blev virkelig arbejdet igennem lige fra kl. 09,00 til 18,00 kun afbrudt af en god frokost, hvor er det dejlig og se hvad fællesskab og vilje kan udføre, det lover godt for fremtiden i haveforeningen Ellebæk.

Jeg vil her rette en stor tak og knus til hele holdet for en fremragende indsats.

En stor TAK til hele holdet.

John.

Møde med bestyrelsen

Det er vigtig at vi i en havekoloni som vores kan tale sammen på tværs i hele haveforeningen, jeg har megen glæde af at tale med alle i mange forskellige sammenhæng, såsom nye haveejere, ønsker om ny byggeri, tilbygning, lokalplanerne, jeg bliver også tit spurgt om gode råd om mangt og meget.

Men jeg er også ude for at blive totalt misforstået eller måske bevist fejl citeret, derfor vil jeg meget henstille at klager, ønsker om alvorlige samtaler skal foregå på kontoret hvor der altid skal være 2 fra bestyrelsen til stede, dette så man også kan genkende hvad der måtte blive refereret fra sådan en samtale, dette til bedste for alle.

John Bruun.

Formand.

Have nr. 55 til salg

Boet efter Johnny Andersen ved boets advokat har givet Haveforeningen tilladelse til at sætte have nr. 55 i Ellebæk til salg.

Salget vil foregå på følgende måde:

Tilbud skal sendes skriftlig til Haveforeningens formand John Bruun senest d. 11 september kl. 18.00 på Mail: jo.bruun@mail.tele.dk eller pr. post, tilbuddet vil være bindende og tilfalder højeste bud.

Tilbuddene vil blive givet videre til boets advokat.

Inden der kan skrives kontrakt skal den tilbudte pris være betalt til boet, såfremt bestyrelsen kan godkende højestbydende.

Ønskes yderlig oplysning kan henvendelse ske til mig på mobil:40430952.

John Bruun.

Hunde i havekolonien

Jeg er blevet gjort opmærksom på at der skulle være have lejere der har hund, men ikke nogen form for ansvarsforsikring på hunden, når vi finder de pågældende vil de få en meget kort frist til at få dette bragt i orden, såfremt dette ikke sker vil den pågældendes lejemål blive ophævet omgående, dette har vi juridisk ret til, alternativet er afhændelse af hunden.

Vi vil anmode hundeejere i Haveforeningen om inden 2 måneder at aflevere kopi af forsikringspolice på hunden.

Såfremt man ikke følger denne opfordring vil ophævelse af lejemålet blive iværksat.

Jeg er selv mangeårig hundeejer, men ansvaret for sin hund og dens opførsel er ejeren.

Alle hunde skal altid føres i snor, ejeren skal altid vise hensyn, det er også ejerens ansvar når vedholden gøen generer andre.

Dette er stadfæstet i vores kontrakt med Holstebro kommune.

John Bruun.

Formand.

Høstfest / Præmiefest

Haveforeningen afholder høstfest lørdag d. 7 september, her bliver samtidig årets præmietagere i Ellebæk hyldet, og de vil få overrakt deres præmier.

Der startes med spisning kl. 18.00 under spisningen vil præmierne blive overbragt.

Der vil blive buffet med 3 slags kød og samt alt dertil hørende.

Efter spisningen er der musik og underholdning ved John fra Vorupør.

Alt dette for 100 kr. pr. person.

Sidste tilmelding er d. 1. september og betaling er ved tilmelding.

Kom og vær med til endnu en festlig aften i Ellebæk, du må også gerne invitere dine venner med.

John.

Grisefesten

Grisefesten d. 27 juli blev en flot fest, 60 var tilmeldt og havde en dejlig aften med hygge og god musik, det var en aften der lover godt for fremtiden.

Næste fest bliver lørdag d. 7 september med Høstfesten hvor vi igen serverer god mad, stabil betjening, små priser, reserver allerede nu denne aften.

John B.

Opsang

En opsang

Jeg ved at der er mange der forstår at behandle deres affald korrekt, og aflevere det tit, men i dag d. 29 juli så jeg i vore affaldscontainere sække der gik levende, det er sække der har stået alt for længe, og når det er så varm som nu så sker der hurtig noget, vil i bryde jer om at rydde op i den slags.

John B.