Juleklar i haveforeningen Ellebæk.

Vi er nu klar til at holde jul i det der har været en helt usædvanlig år.

Da sæsonen rigtig skulle i gang måtte vi lukke ned, vi nåede et par fester, en arbejdslørdag, og tak for det.

Vi har rettet en del op på vore veje ikke mindst sidevejene, vi er ved at få sat nye skilte op rundt i haveforeningen, de sidste vil snart være på plads.

Postvæsenet forlangte styr på postkasserne, derfor besluttede vi at bygge nyt, det er blevet rigtig godt.

Der er blevet lavet meget i foreningen i årets løb, det har også kostet en del, alligevel kan jeg fortælle jer at vi komme ud af året med en rigtig pænt overskud og tak for det.

Vi har opdaget at der stadig findes en del septiktanke skønt de skulle have været sløjfet for ca. 10 år siden, det kan blive lidt dyrt for de haver hvor det ikke er kommet på plads, når vi igen kan mødes skal vi have en snak med Vest forsyning og miljø afdelingen og set på entreprenørens kontrakt.

Vi har et håb om at vi i 2021 vil kunne ses noget mere, men vi vil afvente og ikke indkalde til nogen form for møder inden vi ved om vi må, det vil sige at generalforsamlingen kan blive udskudt til hen på foråret i bedste fald, coronaen tilsidesætter de tidsfrister der er i vore vedtægter.

Bestyrelsen ønsker alle i Ellebæk en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med tak for det gamle år.

John Bruun.