Møde med bestyrelsen

Det er vigtig at vi i en havekoloni som vores kan tale sammen på tværs i hele haveforeningen, jeg har megen glæde af at tale med alle i mange forskellige sammenhæng, såsom nye haveejere, ønsker om ny byggeri, tilbygning, lokalplanerne, jeg bliver også tit spurgt om gode råd om mangt og meget.

Men jeg er også ude for at blive totalt misforstået eller måske bevist fejl citeret, derfor vil jeg meget henstille at klager, ønsker om alvorlige samtaler skal foregå på kontoret hvor der altid skal være 2 fra bestyrelsen til stede, dette så man også kan genkende hvad der måtte blive refereret fra sådan en samtale, dette til bedste for alle.

John Bruun.

Formand.