Ellebæks generalforsamling 25 februar 2023.
Beretning.

Vi har igennem de sidste år foretaget en gennemgribende renovering af
Stalden, det være sig udvendig og indvendig, vi er nu igennem dette, og vi
synes resultatet er blevet flot det er hovedsagelig udført ved frivillig
arbejdskraft, sidste vinter var det salen og i år resten der har fået den
store tur, en af vore havefolk lavede et stort stykke arbejde angående
snedkerarbejdet sidste år, desværre kunne vi ikke blive enig om
betalingen, vi gav et tilbud som vi syntes var anstændig, men det blev
afvist, det står stadig ved magt, men det er ikke i orden når der arbejder
en flok af frivillige uden at få en krone, at der så er en person der skal
have håndværkerløn, det håber jeg at den fremtidige bestyrelse også vil
respektere, det sum vi tilbød ligger stadig i en kuvert i boxen.
I haveforeningen er vi glad for alle de som ved frivillig arbejde er med til
at vi kan fungere, det være vore veje ja alle udearealer, der er nogle der
skal tage ejerskab, men det skal også foregå på en måde hvor vi alle kan
være med, og hvor vi kan tale om tingene, der er brug for nogle der tager
ansvar for vore veje andre der holder øje med vores affaldssystemer, og
det er vigtig at de kan arbejde sammen.
Vi skal snart til at sortere vores affald i flere fraktioner, det vil betyde 2
små containere til grøn affald og et par mere af de større containere, vi
skal måske have udvidet containergården for at der kan være plads nok.
Hvis vi skal have styr på dette er det vigtig at vi også får flyttet vores
overvågning, vores erfaring med viljen til ordentlig sortering må siges at
være dårlig, forandringerne vil komme omkring 1 april, og her vil der
komme orientering omkring det nye sorteringssystem.
Vi kommer til at mangle vurderingsfolk fremover, vurderingen foregår
gennem kredsen, prisen skal fremover betales til kredsen, som så skal

trække skat af beløbet, det betyder at hvis man er på en eller anden form
for overførsels indkomst så bliver beløbet modregnet, det gælder også
haveforeningen, den ydelse eller honorar der udbetales skal der betales
skat af, derfor skal der undersøges hvor meget man må udbetale inden
skat, men det er et meget lavt beløb, desværre kan det betyde at det
fremover bliver svært at få frivillige til foreningsarbejde, man må tænke
på hvor mange timer der bruges eksempelvis af formand og kasserer i en
forening som vores.
Det vil til enhver tid være bestyrelsen der skal sikre havehusene er lovlig
både m2 og indretningsmæssig inden der kan foretages vurdering, det er
blevet indskærpet over for vurderingsfolkene at de ikke må foretage en
vurdering hvis huset er ulovlig.
Bestyrelsen skal ligeledes sikre at byggeri – ombygning eller tilbygning til
enhver tid er lovlig.
Kommunen er ikke kommet videre med registrering på BBR men det
skyldes stor travlhed i forvaltningen, det er sikkert at man vil fortsætte
med registrering og derfor skal aftaler holdes.
Det er ikke lovlig at bo i kolonihavehuse hele året, jeg bliver til tider
stukket til fra kommunen, mit svar er at jeg ikke er politi, men når man
lytter på vandrørene så forlyder det at man vil starte op med de som har
den fulde adresse i haveforeningen, når jeg nævner dette er det fordi at
der vil komme til at ske en del på dette område.
Det er Kolonihaveforbundet der har kontrakten med Holstebro Kommune
derfor er det forbundet der fastsætter de overordnede regler for
haveforeningen, jeg kan oplyse at man aldrig vil kunne melde sig ud,
heller ikke kommunen vil godkende noget sådan, det har kommunen
kraftig pointeret i forbindelse med en anden havekoloni. Man skal stadig
huske at det er kolonihaver og ikke sommerhuse. Det hjælper ikke at
nogle forsøger sig hos kreds og kommune at omgå de gældende regler.

Haveforeningen har en god økonomi, men det skal der også være, i januar
måned falder der så store betalings terminer at der aldrig må stå mindre
end 450.000 kr. ved årsskiftet, det er også vigtig at vi har en buffer hvis et
uheld er ude.
Der bliver sagt til mig at nu skal der til at være ro i haveforeningen, mig
bekendt er der ingen uro, men der er nogle der er utilfreds fordi de ikke
kan få deres vilje, det er ikke noget nyt, den siddende bestyrelse skal til
enhver tid sikre at forskellige ting skal overholdes, vil man gøre alle
tilfreds sker der lige det modsatte.
I vores forening har vi mange ildsjæle der tager ansvar på mange områder
vi kan ikke være nok taknemlige for det, en stor tak for dette.
Skiltene ved sidevejene har næsten fra start haft det dårlig, årsagen er
flere dels har vi uden at nogen har tænkt derpå lavet en fejl ved
monteringen, dels kan der være brugt for dårlig lak, personen der har
lavet dem er blevet alvorlig syg så han skal have fred, men jeg er gået i
gang med at pudse dem ned og lakere dem forfra, mange af dem er fuld
af fugt så de skal også tørres men i løbet af den kommende måned skulle
de gerne være sat op igen.
En stor tak til alle der på forskellig vis har ydet en indsats for vores dejlige
haveforening, husk her skal der altid være plads til alle enten vi er enige
eller ej.
Tak til de folkevalgte der har forskellige opgaver og har gjort det godt.

Dette er min sidste beretning i Ellebæk, det er 49 år siden jeg første gang
blev valgt til bestyrelsen i Ellebæk, men nu vil vi nyde vores have og den
fred og ro vi har her.
John Dyreborg Bruun.