Beretning v/Formanden

Haveforeningen Ellebæk beretning 2 marts 2019.

Det er nu 5 måneder siden den ekstraordinære generalforsamling, og vi har ikke

manglet opgaver, der var væsentlig flere hængepartier end jeg lige havde ventet,

men vi har fra første dag taget fat på opgaverne.

En af de første ting jeg tog fat på var grunden hvor det tidligere stuehus lå, jeg tog

kontakt til kommunen og fremlagde mine ideer, jeg havde taget nogle billeder og

vi blev hurtig enige om at det var en god ide at Ellebæk overtog grunden med

henblik på udnyttelse til fælles bedste for havekolonien. Derudover havde vi en

god snak omkring forvaltning af de gældende byggeregler, byggeregler og

lokalplan som jeg jo selv har forhandlet på plads med kommunen i sin tid som

kredsformand. Jeg har efterfølgende strammet op på hvordan byggetilladelser

behandles sådan at ingen fremadrettet kommer i klemme over for offentlig

myndighed, en kraftig opfordring, få nu jeres huse målt op og anmeldt til BBR

registret, husk at tegne beliggenhed på grunden og skrive korrekt byggeår.

Hvis der kommer kontrol og i ikke har anmeldt, koster det 5000 kr. omgående.

En anden opgave som har presset på længe er taget på stalden som Jens havde

fortalt mig om er i særdeles dårlig stand. Herom mere under forslag.

Toiletterne i Stalden havde det dårlig utæt toiletkumme revnede håndvaske, døre

der knap kunne låses og jeg kunne blive ved, men de har også holdt siden 76,

derfor besluttede bestyrelsen og foretage en grundig renovering, det er lavet her i

januar måned, og jeg tør godt prale, Max, Ove, Morten, og Arne har udført et

særdeles flot stykke arbejde TAK skal i have.

Vi har planer om ny struktur oppe omkring baren og udenfor, mere herom under

forslag.

Ude i de enkelte haver er der også grund til at stramme op, der er haver der ligner

lossepladser, hække der ikke er blevet klippet i flere år o.s.v. det kommer vi til at

stramme op på, det er faktisk en havekoloni, når vi har en billig jordleje er det

fordi det er kolonihaver og ikke sommerhusgrunde.

Det er faktisk den enkelte have lejers pligt at vedligeholde og forny hækkene

omkring deres haver, en del steder er det hårdt tiltrængt med fornyelse.

Der er efterhånden en del brændeovne i kolonien, ikke alle viser fornøden hensyn

med brugen af disse, man må ikke genere naboerne med røg ved forkert brug,

ligesom man skal vise hensyn ved brug af havepejse O.S.V.

Vi har fået vore skilte renoveret det var tiltrængt, vi skal også have fornyet vore

udhængsskabe.

Vi har i år 50 års jubilæum d. 18 maj, da skal der bankes en festdag på plads, vi vil

nedsætte en jubilæumsudvalg der skal komme med ideer og planlægge dagen.

Vi skal her i foråret have mindst 2 arbejdsdage hvor vi skal have ryddet op, malet,

fornyet på en sådan måde at vi også fremadrettet vil være stolt af vor forening. Vi

vil sætte datoer på hjemmesiden sådan at man kan tilmelde sig.

Vi har medlemmer som på forskellig vis har taget ejerskab over området omkring

dem, det er mit håb at flere vil melde sig til gavn for os alle, og ikke mindst være

med til at højne standarden i vor koloni. Vi har sat affaldsstativer op på

parkeringspladserne ned mod engen, sådan at man kan komme af med affald og

hundeposer, som noget nyt vil de blive tømt, husk at bruge dem.

På lidt længere sigt er det mit ønske at vi kan ændre brugen af stalden og området

omkring, her tænker jeg på forskellige aktiviteter, hyggeaftener, sang musik måske

flere musik og sang aftener, sådan at vi kunne ændre brugen over til mere hygge

og fællesskab end til desideret krodrift.

Jeg er godt klar over at jeg provokerer, men det gør jeg for at få jer til at komme

frem af busken, så vi kan få en dialog i gang forhåbentlig så flere kan få ejerskab til

vores forening.

Vi skal have givet vores hjemmeside en gevaldig løft, jeg efterlyser en redaktør der

vil tage ansvar og magter denne opgave.

For 6 måneder siden havde jeg ikke nogen som helst plan om tilbagevenden til

aktiv tjeneste i kolonihavesammenhæng, men jeg har så meget ejerskab her i

foreningen efter 45 års medlems skab at jeg ikke kunne sige nej da vi stod og

skulle videre, derfor beder jeg alle om at være med på forskellig vis på den ene

eller anden måde, sådan at vi sammen kan være stolt af denne plet.

Jeg ved godt at denne beretning er lidt lang og nogen måske synes jeg kommer lidt

tæt på, men for mig er det vigtig at så mange som mulig er med, og at vi alle yder

en indsats til fælles bedste.

Jeg takker alle i bestyrelsen og alle som på forskellig vis har bidrager på deres måde.

Tak for ordet.

John Bruun.