Beretning 28 august 2021. Ellebæk

Som alle ved er der gået over 18 måneder siden sidste generalforsamling, på grund af corona har vi stort set været lukket ned i over et år, dog har vi afholdt vore arbejdsdage med stor deltagelse, det har været rart at så mange har taget ejerskab til vores haveforening, vi må håbe at vi nu kan komme til at fungere normal.

Årets Sct. Hansfest blev en fantastisk dejlig aften, med en opbakning der ikke er set i nyere tid, vi har lige haft grisefest med god tilslutning.

Der vil snarest blive inviteret til arbejdsdag lørdag d. 11 september, og høstfest
lørdag d. 25 september, sæson afslutning bliver lørdag d. 30 oktober.

Holstebro kommune har politisk strammet op på hvordan haveforeningen må
fungere, det drejer sig om overholdelse af byggereglerne, hvor der inden salg skal opmåles og lovliggøres såfremt der er for mange m2 meter eller en forkert
indretning idet beboelses km2 ikke må overstige 40 km2, det er ikke noget nyt sådan har det altid været, men forskellige bestyrelser har ikke påset at aftalerne med kommunen var blevet overholdt, dette skal lovliggøres inden der kan foregå en salg. Ligesom størrelsen total på bygningsmassen ikke må overstige 65 m2 udvendig mål ligesom højden ikke må være over 4 meter, hvis disse ting ikke er overholdt skal det lovliggøres inden der må finde salg sted, dette kan i visse tilfælde blive dyrt.

Vi fik ligeledes en påbud om bopælspligt i Holstebro kommune, dette ville ramme alle som har bopælsadresse uden for kommunen, jeg vidste at vi havde fået dispensation fra disse, men der var ingen embedsmænd på kommunen der troede på mig, efter flere dages jagt fandt jeg den referat fra kommunens økonomiudvalg hvor man i 99 gav dispensation, grunden var at rigtig mange kolonihaver var til salg, i Ellebæk svingede det imellem 15 og 25 haver, kommunen måtte bøje sig, men samtidig pålagde de os at ved salg skal køber være bosat i Holstebro kommune.
Dette er i overensstemmelse med kontrakten med Holstebro kommune, det er
Kolonihaveforbundet som er kontraktindehaver og derfor sider med ved disse
forhandlinger.

Vi skal sidst i september til nye forhandlinger med kommunen, det bliver en stor
opgave at få den endelige aftale på plads så tæt på de nuværende forhold som
mulig.

Ligesom sidste år er der nogen som sætter sig over alle og nedsætter sig som
vogtere over andre, en af de personer som har hjulpet rigtig mange haveejere og også haveforeningen med en lang række opgaver blev anmeldt, jeg er ikke i tvivl om at det er her fra haveforeningen dette er sket, jeg blev også anmeldt for at tillade hen lægning af jord ud for sidste vej ned mod engen, dette oprindelig for at kunne plante nye buske uden de blev plaget af vand, en ide som blev støttet af en skov og landskabs ingeniør fra kommunen, dette blev omstødt af den pågældendes afdelingsleder med henvisning til naturbeskyttelses linjen, ved nærmere undersøgelse viser det sig at beskyttelses linjen går 7 meter ude i engen, og derfor var begrundelsen ikke i overensstemmelse med fakta, dette har jeg selvfølgelig gjort den pågældende afdelingsleder opmærksom på, vi har selvfølgelig fjernet jorden dette uden udgifter for haveforeningen, den pågældende afdelingsleder har ikke vidst sig stor nok til at rette hans begrundelse.

Jeg skal i den forbindelse lige gøre anmelderen opmærksom på at det er særdeles ulovlig at filme de personer der fjernede jorden, og ikke havde noget ansvar for jorden.

I forbindelse med vores fine græsplæne lavede Bent Kristensen en rigtig fin bålplads som vi er meget glad for, så må vi leve med at der findes nogle enkle som er utilfreds, hvad dette går ud på har jeg særdeles svært ved at forstå, jeg er derimod særdeles glad for ar der er så mange der tager ejerskab og medansvar for vores haveforening, jo flere jo bedre derved kommer vi formentlig langt bedre rundt i alle kanter af haveforeningen.

Vi fik i efteråret sat nye standere og skilte op, dette var tiltrængt, igen en
samarbejde imellem flere haveejere der tog ansvar.

Efter krav fra postvæsenet byggede vi en ny postkasse hus med god plads så vore postkasser kan hænge i nummerorden, alternativet var ingen post til Ellebæk eller alt afleveret i vores postkasse, men det skabte også bedre plads til vores maskinpark og redskaber.

En af de helt store problemer er sortering af affald, jeg er i containergården hver dag for at sikre en ordentlig sortering, der kommer sække med alt mulig i såsom køkken affald blandet med diverse dåser, rekorden er 38 dåser i sådan en sæk, hvis ikke vi sikrer os en ordentlig sortering skal vi betale for sortering, det er heldigvis ikke sket endnu, men det er utrolig hvad man finder, en højtryksrenser, en sækfuld gryder, køkkenmaskiner, og mange andre sjove ting, det er også svært at forstå at pap skal være pap og ikke plastik og flamingo, når vi finder en synder på video overvågningen vanker der en bøde på 500 kr., vi overvejer også at sætte overvågning på haveaffalds containeren, her har vi betalt for sortering en gang.

Vi sender breve ud til diverse have lejere omkring rengøring, husk det er kolonihaver og ikke naturgrunde, den første ophævelse af kontrakten er sendt og accepteret flere kan følge efter.

Vi er ikke færdig med gennemgang af kloakkerne der er formentlig flere der ikke er tilsluttet kloaknettet.

Vi vedligeholder løbende vore veje, jeg synes det går godt, vi forventer at vi
renoverer midterrabatten ved indkørsel til de store have numre, det bliver nok her i efteråret.

Jeg kunne tænke mig at vi nedsætter et par udvalg til hjælp omkring diverse opgaver det kan ikke være meningen at alt skal hvile på enkle skuldre.

Jeg vil rette en stor tak til alle de som tager ejerskab, tak for den opbakning rigtig mange giver udtryk for, det er rart at mærke en god opbakning.

Tak til bestyrelsen tak til alle.

Hermed giver jeg beretningen til generalforsamlingen.

John Bruun.