Beretning
Haveforeningen Ellebæks generalforsamling, lørdag d. 29. februar 2020

Med det oplæg der var på generalforsamlingen sidste år, så var der lagt op til et virkelig stort arbejdsår, og det blev det.

Renovering af toiletterne, var vi færdige med inden generalforsamlingen,
regnskabsmæssig er det med i 2019 regnskabet.
Det store var Stalden: nyt tag, nye tagrender, ny dør ud fra bar-lokalet, 4 nye vinduer i gavl og kontor, ny mur hvor der tidligere var en port, renovering af den gamle have med ny græsplæne og 2 nye terrasser, samt nyt tag på terrassen ved gavlen. Ja, og så en oprydning og fældning af flere store træer, sådan at vores facade ud mod Mozartsvej, fik et tiltrængt løft.

Arbejdsdage med over 30 fremmødte var fantastisk. Vi i bestyrelsen var naturligvis glade for den store opbakning vi fik, over 3 arbejdsdage i foråret.
Vores 50 års jubilæum blev også en rigtig god dag og aften, med fest og godt humør. De øvrige fest dage; Sct. Hans, grisefest, Høstfest/Præmiefest var også godt afviklet, med mange deltagere.
I efteråret fik vi fældet en del store grantræer nede på engen, ryddet op langs vejen ned mod engen, og alt blev hugget til flis på én dag, igen godt gået.
Så vi fik bevist, at vi kan stå sammen, både når det gælder store arbejdsopgaver, men også når der skal festes igennem.

Vores veje har været kraftig udfordret, ikke mindst grundet de store regnmængder vi har været udsat for, det har gjort sig gældende hele året. Og derfor kan jeg ind imellem synes, at de udtalelser som kommer fra nogle sider, er lidt uovervejet.
I fremtiden vil vi som kolonihaveforening komme under øget pres, hvad angår måden vi bruger vores forening på. Derfor er det stadig mere nødvendig, at vi har stor fokus på at overholde byggeregler, samt måden vi bruger og holder vores haver på. Husk, det er kolonihaver vi forvalter og ikke lossepladser kombineret med parkering i hele haven. Der skal strammes op, om armeret parkeringsplads, og ryddelig og pæn holdt have.
Netop derfor er det vigtig, at vi får vedtaget de nye byggeregler samt nye ordensregler.
Det er nødvendig for at vi også udefra, kan bevare respekten.

Man kan komme ud for lidt af hver, også anmeldelser, og respekt for det. Først en anmeldelse om bortkastning af beton/fliser nede ved engen, som drejede sig om, at der kunne samles til at fylde en container, dette havde miljøafdelingen fuld forståelse for.

Her på det sidste er vi blevet anmeldt for at bruge problem knust beton på vores veje. Vi var anmeldt for at gruset indeholdte knuste klinker. Derfor var jeg på vejvandring med en biolog fra kommunens miljøafdeling, hvor vi fandt 4 stk. knuste klinker, som hun tog billeder af.
Efterfølgende har vi fået skriftlig svar fra kommunens team miljø og vand,
hvor der ikke stilles krav om fjernelse eller andet, og dermed vil der ikke blive foretaget yderligere.
Konklusion må være, at der er personer i kolonien, der øjensynlig for enhver pris, vil ramme bestyrelsen eller er det formanden.
Jeg er også som formand blevet truet med told og skat på grund af de påståede meget store beløb vi deler ud sort, jeg har talt med en skatte ekspert og forklaret hvordan vi administrerer. Hans svar ér, at alt bliver behandlet korrekt. Det samme er svaret fra en statsautoriseret revisor, at der er intet som bliver gjort forkert. Men det er selvbestaltede bedrevidende vi er oppe imod, og som jeg svarede en af disse; vil der intet blive ændret af denne formand, og måden vi administrere på, har jeg fået godkendt af de rigtige eksperter. Der er ikke en krone, der ikke bliver korrekt bogført.

Der er flere der er gået i gang med at udskifte de gamle hække med nye planter. Det er den enkelte haveejer der skal foretage sig dette, og jeg kan kun opfordre til, at mange flere kommer i gang.

Vi har store vandproblemer på vores veje, vi skal have fundet en måde at grave en slags faskiner med grus, så vandet kan synke. Der vil hurtig blive startet på en tiltrængt forbedring af vores vejnet. Økonomisk betyder vejret også væsentlig større udgifter hertil.
Vi har planlagt nye skilte rundt i havekolonien, med tydelige numre på og ingen vejnavne.
De skilte vi har nu, har jeg været med til at sætte op midt i halvfjerdserne.

Vi har fornyet inventaret på kontoret. Vi skal have set på vores edb-system, da vi håndtere mange fortrolige oplysninger, og derfor er det meget vigtig at sikkerheden er i top.
Jeg har på det sidste haft møde med vores forsikringsselskab, angående en forsikring på vores EDB sikkerhed. Eksperter forklarer os, at vi skal sikre os optimalt, og for at opnå dette, bliver vi sikkert tvunget til at forny visse ting.

Der skal ske en stramning på hvem der bruger kolonihaverne. Når man skriver under på en kontrakt, skriver man samtidig under på, at man er hovedbruger af haven. Hvis dette ikke er tilfældet, kan vi ophæve kontrakten uden yderlig varsel.
Dette er skrevet ind i kontrakten, vedtægter, og kolonihavelov, for at der ikke må ske økonomisk vinding på kolonihaver.

Kablerne til fibernet er nu gravet ned, og teknikerne skal nu til at tilslutte i husene. Over 100 er tilmeldt, man forventer at det er på plads senest i april.

Bestyrelsen har besluttet, at der i sommersæsonen vil være en container til rådighed, til haveaffald, på pladsen ved vores grus dynger.
Vi vil hurtigst mulig lave program for sommersæsonen, sæsonstart er lørdag d. 28 marts.
Der vil ligesom tidligere, blive et par arbejdsdage i foråret og et i efteråret. Vi vil gerne bede om tilmelding, for madens skyld.

Til slut: jeg vil gerne give udtryk for, at jeg synes vi har en dejlig havekoloni, et sted hvor der også skal være plads, Plads til forskellighed, plads til generationer fra ung til gammel.
DET giver havekolonien spænd og mangfoldighed, som giver netop det vi som havekoloni bliver stærkere af.
En kæmpe tak til de mange som på forskellig vis, har ydet en kæmpe indsats, bestyrelsen og ikke mindst de mange der sidste år var med på nogle fantastiske arbejdsdage.

TAK!
John