Beretning 19 marts 2022. Ellebæk

Endelig ser det ud til at coronaen er ved at slippe os. Der vil forhåbentligt snart blive normale forhold – til glæde for os alle.

De sidste 14 måneder har vi været i tæt dialog med Holstebro Kommune omkring lovliggørelse af for store havehuse. Vi har heldigvis haft en god  dialog med kommunen, og efter vores opfattelse har vi landet problemet på en sådan måde, at vi fremadrettet kan leve med det.

Vi fik trukket den dispensation på bopæl, som vi fik i 1999, tilbage og udgangspunktet var, at alle, der havde adresse uden for kommunen og havde en kolonihave i Holstebro, skulle enten flytte til byen omgående eller sælge haven omgående. Det er landet sådan, at de nuværende ejere har lov til at beholde haven, men ved salg skal det være til en person med adresse i Holstebro.

Problemerne er opstået, idet tidligere bestyrelser ikke har levet op til deres ansvar. Dels er der blevet bygget uden at overholde de godkendte tegninger – dels er der bygget flere m2, end der var godkendt. Det bliver et stort arbejde for bestyrelsen i de kommende år at vejlede og påse, at der ved salg altid skal være lovliggørelse, og at der ikke bliver bygget noget der er ulovligt.

Det skal klart understreges, at det der blev bygget efter daværende byggeregler – og dermed var lovlig på byggetidspunktet – ikke pludselig kan være ulovlig. Det gælder især åbne overdækkede terrasser og afstand til hæk for redskabsrum og drivhuse. I de gamle byggeregler var der for disse andre regler end i dag.

Der er ingen tvivl om, at der fremover vil blive et endnu støre ansvar og arbejde for bestyrelsen omkring at vejlede og sikre, at havehusene er lovlige – efter de aftalte regler med kommunen. Såfremt der kommer bestyrelser, der ser igennem fingre med reglerne, påtager de og forening-en sig et erstatningsansvar.

Der er i de sidste 30 år ikke sket de helt store renovationer af Stalden. Derfor var det rettidig omhu, at give salen ”den store tur”. Det er sket i januar og februar måned i år – et efter min mening flot resultat.

Når man som formand gerne vil sikre, at vi på alle måder har en velfungerende havekoloni, så kan man også komme til at overtræde de grænser, som skal overholdes. Det har jeg – nemlig min tavshedspligt – ord der er sagt, kan ikke trækkes tilbage. Jeg har sendt en undskyldning til rette vedkommende. Jeg ved, at jeg bliver anklaget hårdt, men jeg har vedkendt mig min skyld. Jeg vil påstå, at nogle efterfølgende har forsøgt at piske en stemning op. Det må jeg leve med. Nu beder jeg kun om én ting. Lad os komme videre alle sammen.

Vores renovationsudgifter stiger hvert år. Vi må forvente, at vi bliver pålagt yderlig sortering – i hvert fald med mindst 2 sorteringer mere. Måske ville det være klogt at forbyde store sække i vores affald, idet det gerne er her sorteringen er et problem. Vi må forvente en sortering i madaffald og en i blød plastik, ligesom vi nu har en container til haveaffald, der koster ca. 25 tusinde kroner om året. Vi kan forvente en væsentlig stigning i pris pr. hus. Derfor synes bestyrelsen, at det vil være uansvarligt at nedsætte havelejen. Vi har ingen planer om at sætte lejen op. Med den nuværende leje vil der også være penge til at færdiggøre den indvendige renovering af Stalden.

Jeg er blevet beskyldt for at lave udokumenterede aftaler med kommunen samt sende meddelelser ud, uden at jeg har skriftligt belæg. Jeg kan garantere, at jeg hver gang har dokumentation via mail. Dette sikrer jeg mig hver gang. I øvrigt har jeg et godt samarbejde med de personer, der har kolonihaver, som deres arbejdsområde i Holstebro Kommune. Det er altid vigtig at have et godt forhold til sine samarbejdspartnere.

Jeg har renoveret de store skilte ved indkørslerne, og de er nu sat op igen. De små skilte ved sidevejene skal også tages ned og renoveres. De er ikke ret gamle, men der må være sket en fejl, da de blev lavet. Måske har træet ikke været helt tørt.

På trods af coronaen havde vi held med arbejdsdage sidste år. Også fester fik vi afholdt – med særdeles god opbakning. Tak for det.

Vi forventer, at vi straks efter denne generalforsamling sætter sommer-programmet. Vi ser frem til en god og aktiv sommer.

Jeg vil til slut takke alle de, der i 2021 på forskellig vis, har ydet en indsats for vores haveforening – ikke mindst de, der har arbejdet hårdt med renoveringen af Stalden. Haveforeningen vil ikke kunne køre så godt, som den gør, uden ildsjæle som jer. Også en særlig tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde.

På bestyrelsens vegne

John